Human Papilloma Virus (HPV) aşıları : HPV aşısı serviks kanserinden koruma sağlar. Kanser ve kanserojen ajan ilişkisi araştırıldığında; Sigara ile akciğer kanseri, hepatit B virüsü ile karaciğer kanseri ve HPV ile serviks kanseri arasında direkt ilişki bulunmaktadır.

Human Papilloma Virus (HPV) aşıları : Ülkemizde kadın kanserleri görülme sıklığına göre incelendiğinde (Sağlık Bakanlığı 2009 verileri): Meme (%40.6), tiroid (%18.6), kolorektal (%13.4), uterin korpus (%9.3), akciğer (%8.1), mide(%8.1), yumurtalık (%6.9), non-hodgkin lenfoma (%5.3), beyin-sinir sistemi (%5), serviks uteri (%4.5). Yaş standardize edilerek mortalite oranları incelendiğinde serviks (Cx) kanseri ülkemizde 8. sırada görülmektedir. Servikal smear sonuçları normal olduğu halde HPV (+) görülme oranı, Avrupa ülkelerinde %14.2 , Amerika’da %11.5 , Afrika ülkelerinde ise %21.7 ,  dünya ortalaması ise %11.7 olarak bildirilmiştir.  Cx. Smear sonucu normal gelenlerde HPV pozitifliği bulunduğunda, HPV dağılımı: Tip16 (%26), Tip6 (%22), Tip11 (%11), Tip18 (%7), Tip31 (%6.5) rapor edilmiştir. Oysaki Cx. Smear sonucu anormal olanlarda HPV tipleri incelendiğinde; HPV Tip16 (%44), Tip6 (%8.6), Tip31 (%7.7) , Tip18 (%7.5), Tip45 (%3.9) bulunmuştur.  Normal sitolojide HPV pozitifliği %25, anormal sitolojide ise %52 rapor edilmiştir. Ülkemizde en sık görülen  HPV tipleri ise; HPV 16, 18, 45, 31, 33

Yüksek riskli HPV tipleri :  16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 51, 39, 68, 73,82  Human Papilloma Virus (HPV)

Orta risk HPV tipleri :  26, 53, 66

Düşük risk HPV tipleri :  6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81

Dünya Sağlık Örgütü’ ne göre Serviks kanserinde primer korunma = aşılama        Sekonder korunma = tarama ve prekanseröz lezyonların tedavisi ve kanser tedavisi şeklindedir.

Ülkemizde evlilik öncesi seksüel ilişki kadınlarda çok az, oysaki erkeklerde sıktır. Kadınlar evlendiklerinde enfekte olurlar. Multipl seksüel partner nedeniyle HPV yayılırken çocuk gelinler nedeniyle erken yaşta ilişki prekanseröz lezyonlar ve  Cx. kanseri için risk faktörü oluşturmaktadır.

Günümüzde HPV tip 16 ve 18 için koruma sağlayan bi-valent aşı (Cervarix),

Tip 6,11,16, 18 için koruma sağlayan quadri-valent aşı (Gardasil) ve

HPV tip 6, 11, 16, 18 e ilave olarak tip 31, 33, 45, 52, 58 e karşı koruma sağlayan  9-valent aşı (Gardasil 9) mevcuttur.

Mayıs 2017 den beri Amerika’ da sadece Gardasil 9 kullanılmaktadır. Gardasil 9 henüz ülkemizde uygulanmamaktadır.

HPV aşıları koruyucu aşılardır. HPV aşısı serviks kanserinden koruma sağlar. ile hiç karşılaşmadan hem kız ve hem de erkeklerde  uygulanmalıdır. Kızlarda 26, erkeklerde 21 yaşa kadar yapılması önerilmektedir.

Dünyada 80 ülkede  Ulusal aşı programında HPV aşısı uygulanmakta olup 270 milyon doz aşı yapılmıştır. HPV tip 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35  tüm dünyada serviks kanseri olgularının % 90 nından sorumludur.

Yaygın aşılama programı ile genital siğiller, servikal prekanseröz lezyonlar ve servikal kanser gelişimi önlenecektir.

Aşılama yapılmış olması durumunda da rutin jinekolojik muayene, servikal smear kontrolu şeklinde yapılan sitolojik inceleme ve gerektiğinde kolposkopik incelemeler elde edilen bulgulara göre takip ve tedavi yapılmalıdır.

human papilloma virus (hpv) ile ilgili görsel sonucu

What are HPV Vaccines?

HPV vaccines are vaccines that protect against infection with human papillomaviruses (HPV). HPV is a group of more than 200 related viruses, of which more than 40 are spread through direct sexual contact. Among these, several HPV types cause genital warts, and about a dozen HPV types can cause certain types of cancer—cervical, anal, oropharyngeal, penile, vulvar, and vaginal.

The Food and Drug Administration (FDA) has approved three vaccines that prevent infection with disease-causing HPV types: Gardasil®, Gardasil® 9, and Cervarix®. All three vaccines prevent infection with HPV types 16 and 18, two high-risk HPVs that cause about 70% of cervical cancers and an even higher percentage of some of the other HPV-caused cancers (12). Gardasil also prevents infection with HPV types 6 and 11, which cause 90% of genital warts (3). Gardasil 9 prevents infection with the same four HPV types plus five additional cancer-causing types (31, 33, 45, 52, and 58).

As of May 2017, Gardasil 9 is the only HPV vaccine available for use in the United States. Cervarix and Gardasil are still used in other countries.

Ä°lgili resim

Human Papilloma Virus