Vaginal kanama (anormal uterus kanaması), jinekoloji polikliniklerine müracaat eden hastalarda  %5-15 oranında görülür. Yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde :  Adolesan dönemde %20, doğurganlık çağında %30 ve perimenopozal (40-50 yaş) dönemde ise %50 oranında görülür.  Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Birliği (FIGO) sınıflandırmasına göre anormal uterus kanaması (AUB) : Menstruel kanamanın fazlalığı (AUB/HMB) = menoraji  ve  intermenstruel kanama (AUB/IMB) = metroraji  olarak adlandırılır.

Perimenopozal 400 kadında yapılan bir çalışmada en sık görülen kanama paterni menoraji (% 67.5) ve en sık görülen patoloji ise atipisiz basit endometrial hiperplazi (% 31) olarak bildirilmiştir.

Normal menstruel siklus, her 28 günde (21-35 gün) bir, 2-8 gün süren vaginal kanama ve ortalama 20-80 ml kan kaybı şeklinde gerçekleşir. Menstruel siklusun ilk yarısı overdeki değişikliklere göre  folliküler faz olarak isimlendirilir. Süresi değişebilen bu faz, 7-21 gün devam eder. Siklusun ikinci yarısı, ovulasyon sonrası başlar ve  luteal faz olarak isimlendirilir, süresi değişmez, 12-14 gündür. Bu fazlar,  endometriumdaki histolojik değişikliklere göre,  sırasıyla proliferatif faz ve sekretuvar faz olarak adlandırılır.

AUB organik nedenler (PALM) : Polip, adenomyosis, leiomyoma, malignite veya hiperplazi

AUB organik olmayan nedenler (COEIN) : Koagülopati, ovulatuvar disfonksiyon, endometrial nedenler, iatrojenik, sınıflandırılamayan nedenler.

Vaginal kanama (anormal uterus kanaması) nedeninin belirlenmesi, tedavi ve takip planlaması için gereklidir. Detaylı anamnez, fizikmuayene, jinekolojik muayene, hormonal incelemeler, USG incelemesi , histeroskopi >endometrial örnekleme, koagülasyon testleri ve muhtemel nedene yönelik tetkiklerin yapılması gerekir.

 • Obezite (BMI)
 • Androjen fazlalığı belirtileri (hirsutizm, akne)
 • Tiroid bezinde büyüme veya hipertiroidizm veya hipotiroidizm belirtileri.
 • Galaktore (hiperprolaktinemi)
 • Görme alanı bakılması (kafa içi / hipofiz lezyonu şüphesi)
 • Ekimoz, purpura (kanama bozukluğu belirtileri)
 • Anemi belirtileri veya kronik kan kaybı
 • Pap smear
 • Kronik anovulasyonu ve tekrarlayan anormal uterin kanama nöbetleri olan hastalar endometrial hiperplazi ve malignite açısından yüksek risklidir. Bu hastalarda uterus kavitesi değerlendirilmeli ve endometrial örnekleme mutlaka yapılmalıdır
 • Adolesan yaş grubunda hipatalamo-hipofizer aksın matürasyonundaki gecikmeler
 • Menarşten itibaren düzensiz adetler bildiren hastalarda polikistik over sendromu (PKOS) düşünülmelidir. PKOS, anovülasyon veya oligo-ovulasyon ve hiperandrojenizm ile karakterizedir. Bu hastalar genellikle infertilite, hiperinsülinemisi olan veya olmayan hirsutizm ve obezite ile birliktedir. Yapılan retrospektif bir çalışmada, 8-20 yaşlar arasında olup anormal uterin kanama tedavisi için başvuran hastalarda PKOS % 33,  hipotalamus – hipofiz – over ekseni olgunlaşmamışlığı  % 31 ,  endometrit  % 13  ve kanama bozuklukları  % 10 olarak bildirilmiştir.

Tedavi nedene yönelik olmalıdır : Progestinler, kombine oral kontraseptifler, progesteronlu RİA, hormonal olmayan tedavi metodlarından traneksamik asit (transamine 500 mg tb., transamine 100 mg/ml ampul), nonsteroid antiinflamatuvar ilaç tedavisi uygulanır.  Organik nedenlerin varlığında ise, polipektomi, myomektomi, endometrial ablasyon, histerektomi ve diğer cerrahi yöntemler uygulanır.

MENS SÄ°KLUS 2

MENS.SÄ°KLUS 4

MENS SÄ°KLUS 3

webmd myom 1

ENDOMETRÄ°AL HÄ°PERPLAZÄ°

ADENOMYOSÄ°S

ENDOMETRÄ°AL ABLASYON

Vaginal kanama leiomiyoma

Vaginal kanama leiomiyoma

Vaginal kanama leiomiyoma