Medikal Bilgi Paylaşımı2019-12-23T22:44:01+03:00
21:3821:38

Hymen ve hymen cerrahisi * (hekimler için)

>>Ferilizasyonu takiben intrauterin ilk 4 haftada blastokist formasyonu, blastokistten de endoderm, mezoderm ve ektodermi oluşturmak üzere iç hücre kitlesi(inner cell mass) ve trofoblast oluşur. Endodermden primitif barsak ve cloaca gelişir. Cloacadan ise ürogenital sinüs ve anorektal kanal gelişir. Ürogenital sinüsten ise vagen epiteli, vestibuler glandlar ve hymen gelişir. Başlangıçta

23:4923:49

Human Papilloma Virus (HPV) Aşıları

Human Papilloma Virus (HPV) aşıları : HPV aşısı serviks kanserinden koruma sağlar. Kanser ve kanserojen ajan ilişkisi araştırıldığında; Sigara ile akciğer kanseri, hepatit B virüsü ile karaciğer kanseri ve HPV ile serviks kanseri arasında direkt ilişki bulunmaktadır.

Human Papilloma Virus (HPV) aşıları : Ülkemizde kadın kanserleri görülme

23:4423:44

Endometrial hiperplazi

Endometrial hiperplazi : Endometrial kansere ilerleyebilen veya bazen endometrium kanseri ile birlikte bulunabilen endometrial glandlardaki düzensiz proliferasyondur.

Kadınlarda, hipotalamo-hipofizo-ovarian aks ve buna bağlı sağlıklı bir ovarian siklus sonucu overden salgılanan estrojen ve progesteron hormonları denge halindedir. Estrojen (estradiol)  yumurtalık içerisindeki folliküllerden salgılanır. Progesteron ise yumurta atıldıktan sonra

22:3622:36

Vaginal kanama (anormal uterus kanaması)

Vaginal kanama (anormal uterus kanaması), jinekoloji polikliniklerine müracaat eden hastalarda  %5-15 oranında görülür. Yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde :  Adolesan dönemde %20, doğurganlık çağında %30 ve perimenopozal (40-50 yaş) dönemde ise %50 oranında görülür.  Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Birliği (FIGO) sınıflandırmasına göre anormal uterus kanaması (AUB) : Menstruel