Uterusta görülen AVM çok nadirdir. Literatürde 150 vaka rapor edilmiştir. Doğumsal veya sonradan gelişebilir. Sonradan gelişen (akkiz) formda, uterusla ilgili geçirilmiş cerrahi işlemler rol oynamaktadır. Gestasyonel trofoblastik hastalık (GTH), endometrium kanseri ve serviks kanseri ile birlikte görülebilmektedir. Doğum, abortus sonrası veya intrauterin cerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkabilen ve nedeni anlaşılamayan, hayatı tehdit edebilen kanamalarda AVM akla gelmelidir. Doppler USG incelemeleri ve MR ile tanı konulur. Myoma uteri yönünden de araştırılmalıdır. Ani başlayan, bazen sızıntı şeklinde , bazen de  hayatı tehdit eden yoğun kanamalar görülebilmektedir. Tedavide, girişimsel radyoloji ile A.uterina embolizasyonu,  laparoskopik olarak bilateral A. uterina koagülasyonu ve ailesini tamamlamış, gebelik planlamayan hastalarda ise histerektomi uygulanır.

Postmenopozal kanama > USG & MRI inceleme > AVM

Prof. Dr. Umur Kuyumcuoğlu     29.01.2019    İstanbul

.