Human Papilloma Virus (HPV)

2020-01-13T18:16:24+03:00

Human Papilloma Virus (HPV) cinsel yolla bulaşan bir mikroorganizmadır. Kadın genital organlarında siğillere, prekanseröz lezyonlara, uygun takip ve tedavi yapılmadığında ise bazı genital kanserlere neden olmaktadır. Human Papilloma Virus - Görsel kaynağı NIH Diğer viruslar gibi bir hücreiçi mikroorganizma olan HPV, DNA virusudur, epiteliotrofik bir virustur. HPV enfeksiyonunda kuluçka süresi 3 hf - 3 ay arasında değişmektedir. Human Papilloma Virus (HPV) latent enfeksiyonunda viral DNA çekirdekte serbest  epizomal olarak bulunmaktadır; prodüktif enfeksiyonda ise virus DNA sı insan DNA sına entegre olur; epitelin orta ve yüzeyel tabakalarındaki hücrelerde viral DNA replikasyonu görülür, makroskopik ve mikroskopik görülebilen lezyonlar ortaya çıkar. Bilinen 200 den fazla HPV tipi vardır.  HPV tiplerinden  40 dan fazlası genital bölge, ağız ve boğazda farklı hastalıklara neden olmaktadır. Düşük risk grubu olanlar (tip 6, 11) genital siğilllere neden olmaktadır. Oysaki yüksek risk grubu HPV (tip 16, 18, 31,33, 35,39,45,51, 52, 58) ler farklı kanserlere neden olabilmektedir. Bunlar: Serviks, anal kanal, vulva, vagen , penis ve orofarengeal kanserlerdir. Kadınlarda ortaya çıkan kanserlerin %3 ünden, erkeklerde ise %2 sinden HPV sorumludur. Dünyada her sene 510000 invasive serviks kanseri tanısı konulmakta ve 288000 kadın bu hastalıktan kaybedilmekte olup % 80'i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en