Endometrial hiperplazi

2020-01-13T17:50:05+03:00

Endometrial hiperplazi : Endometrial kansere ilerleyebilen veya bazen endometrium kanseri ile birlikte bulunabilen endometrial glandlardaki düzensiz proliferasyondur. Kadınlarda, hipotalamo-hipofizo-ovarian aks ve buna bağlı sağlıklı bir ovarian siklus sonucu overden salgılanan estrojen ve progesteron hormonları denge halindedir. Estrojen (estradiol)  yumurtalık içerisindeki folliküllerden salgılanır. Progesteron ise yumurta atıldıktan sonra oluşan sarı cisimcik olarak adlandırılan (corpus luteum) dan salgılanır. Estrojen ve progesteron uterus iç tabakasını (endometrium) etkileyerek siklusun ilk yarısında estrojen hakimiyeti ile proliferasyon ve ikinci yarısında ovulasyon sonrası oluşan korpus luteumdan salgılanan progesteron ile sekresyona neden olurlar. Gebelik oluşmamışsa kanda progesteron düzeyinin düşmesine/çekilmesine bağlı olarak menstruasyon görülür. Endometriumda progesteronla karşılanmamış estrojen etkisine bağlı olarak endometrial glandlardaki düzensiz proliferasyon nedeniyle endometrial hiperplaziler ve hatta endometrium kanseri gelişebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sınıflamasına göre 4 tip hiperplazi vardır. Bunlar: Basit atipisiz, kompleks atipisiz, basit atipili ve kompleks atipili hiperplazilerdir. 1994 senesinde tanımlanan bu sınıflamadaki en önemli problem, “atipi”  tanısında patologlar arasındaki uyumsuzluktur. Hiperplazi türlerinin endometrium kanserine dönüşme oranları, Kurman ve arkadaşları tarafından 1985'te Cancer dergisinde yayınlanmıştır. Etik nedenlerle daha sonra benzeri bir çalışma  yapılmamıştır. Bu çalışmaya göre yukarıdaki hiperplazi tiplerine göre endometrium kanseri gelişme oranı sırasıyla ; %1, %3, %8, %29'dur. Endometrium kanseri risk faktörleri ve relatif risk (RR; X) incelendiğinde :